Velkommen til Ringsaker Soroptimistklubb

 

Ringsaker Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International gjennom Norgesunionen av soroptimister. Soroptimist international (SI)  er en verdensomspennende partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN og vårt motto er å være  en global stemme for kvinner.

Ordet soroptismist betyr fritt oversatt best for kvinner, og er utledet av de latinske ordene soror som betyr søster og optima som betyr best.

Klubben har medlemsmøter 2. tirsdag i måneden. Ta gjerne kontakt med en i styret eller på epost  ringsaker@soroptimistnorway.no hvis du er interessert i å vite mer, eller bli medlem.

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima