Møteplan 2020

Klubbmøtene holdes andre tirsdag i måneden, kl. 19.00-21.00.