Handlingsplan 2020-21

Ringsaker Soroptimistklubbs handlingsplan 2020

Handlingsplan

Handlingsplan – Ringsaker Soroptimistklubb

 

Satsingsområde

Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Utført

Engasjerte medlemmer

Interessante temaer som engasjerer

 

Treffpunkt

 

Utnytte medlemmenes styrker (ta valg til styret)

Styret og gruppene

1.des.

 

April, mai og november -20 avlyst pga Corona

Rekruttere nye medlemmer ( 2 pr år)

Invitere gjester på medlemsmøter

Alle

Hele året

1 ny, 1 sluttet, 1 observatør

 

Synliggjøring

Bruke lokale medier

Oppdatering av nettside

 

8.mars markering

Styret

 

Web-ansvarlig

 

Egen komite

Før

arrange-mentet

 

 

 

 

 

 

Prosjekter

Språkbruket

Walk and talk

Lokalt prosjekt

 

 

Moldova

SOS barnebyer

Utdanningsfondet

Ragni

 

Styret, forslag fra medlemmer

Styret

 

Hele året

 

 

 

Kommunikasjon

 

 

Gjennom kommunikasjon får vi

·        Engasjerte medlemmer

·        Rekruttering

·        Synliggjøring

·        Påvirkning prosjekter

 

 

 

Dele informasjon på mail til medlemmene

Oppfordre nett- sidene til Unionen/klubben

 

Holde god kontakt klubbene i Øst 2

 

Invitere DK og klubbene i distriktet til medlemsmøter og arrangement

President/ styret

Hele året