Klubbens styre/tillitskvinner

Tillitskvinner i klubben

KLUBBENS STYRE FRA 1. Januar 2023

President: Astrid Trandem   

Visepresident: Milena Mihajlovic

Sekretær og nettansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Kasserer: Inger Karin Sevilhaug

Styremedlem: Ingrid Laugslet

Suppleant: Regina Bock 

Ekstensjonsansvarlig: Astrid Trandem

Programansvarlig : Ingrid Laugslet

Ass. programansvarlig : Halina Rud

 

Delegater til representantskapet i unionen:

Astrid Trandem                       

Inger Karin Sevilhaug              

 

Suppleanter til unionen:


1) Ragni Grude Amb 2) Milena Mihajlovic 3) Anne Margaret Hauge

Valgkomite:   
Halina Rud                         
Karin Brandsnes                  

Marit Rustand Langerak      

Revisor: Karin Tørud og Oliv Snesrud