Klubbens styre/tillitskvinner

Tillitskvinner i klubben

KLUBBENS STYRE FRA 1. OKTOBER 2020

President: Ann Kathrin Blomli Melheim   tlf. 90972723

Visepresident: Anne M. Hauge

Sekretær og nettansvarlig: Karin Elisabeth Brandsnes 

Kasserer: Inger Karin Sevilhaug

Styremedlem: Marit Takle

Suppleanter: Regina Bock og Johanne Aasnæs Sørum

Ekstensjonsansvarlig: Anne M. Hauge

Programansvarlig : Marit R. Langerak

Ass. programansvarlig : Regina Bock

Delegater til representantskapet i unionen:


Ann Kathrin Melheim                         01.10.2020-30.09.2021

Anne M. Hauge                                 01.10.2020- 30.09.2022

 

Suppleanter til unionen:


1) Ragni Grude Amb 2) Åsa Rogstadkjærnet  3) Marit R.Langerak 4) Astrid S.Trandem

Valgkomite 2021 :  Oliv Stramrud Snesrud, Astrid Trandem, Halina Rud

Revisor 2021 : Karin Tørud og Halina Rud