Bli medlem i Ringsaker Soroptimistklubb

Hvorfor bli Soroptimist?

Vi er et nettverk av kvinner i alle aldre og med ulike yrker. Det gir oss mulighet til å møte personer og miljøer som vi kanskje ellers ikke ville møtt.

Soroptimister er tilsluttet en internasjonal organisasjon som arbeider globalt og lokalt for kvinners rettigheter.

Nye medlemmer vil få mulighet til å delta i en videreutvikling av klubben og stimulere til fortsatt godt innhold.

 Infobrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen.

Er du interessert i å bli medlem, kontakt klubben på epostadresse:

 ringsaker@soroptimistnorway.no