Klubbens prosjekter:

Kvinneuka. Medarrangør i samarbeid med Ringsaker bibliotek og sanitetsforeningene i Ringsaker, med støtte fra Likestillingssenteret. Ei uke med flere arrangementer rundt 8. mars. Første gang i 2022. (Program 2022). Planlegger nytt arrangement i 2023. 

Rigge/innrede leiligheter til innvandrere. Inntektsbringende dugnad for Ringsaker kommune. Samarbeid med sanitetsforeningen. 

Koronavaksinering, vakter og utdeling av hurtigtester. Inntektsbringende dugnad for Ringsaker kommune. Samarbeid med sanitetsforeningen.

SOS barneby i Polen. Klubben betaler faste bidrag til Childrens village i Siedlice i Polen.  Klubben har fulgt denne barnebyen og ei jente der i flere år. Kontakt: Styret. 

Støtte til utdanningsfondet. Klubben mener at Utdanningsfondet er en god sak og har besluttet å ha som prosjekt å støtte dette fondet særskilt. Koordinator: Styret.

Språkverter. Språktrening for innvandrere i samarbeid med blant annet Ringsaker folkebibliotek i Brumunddal. Oppstart høsten 2016. Kontaktperson/koordinator: Ragni Grude Amb 

Vandringsvenner. Klubbens medlemmer deltar på felles turer med fremmedspråklige elever ved voksenopplæringen i Brumunddal. Formål med turene er å samtale på norsk, bidra til trening i norsk dagligtale. I tillegg knyttes kontakter og men blir kjent med andre mennesker og kulturer. Igangsatt mars 2012.


Avsluttede prosjekter: 

Utdanning for jenter i Roza, Russland. Støtteprosjekt knyttet til tilsvarende prosjekt i Lillehammer soroptimistklubb.  Igangsatt i mai 2009. Avsluttet.

Kjolesalg til inntekt for utdanningsfondet. 2015 og 2017. Avsluttet. 

Julemarked 2018. Overskudd kr. 12 627 ble overlevert 12.03.19 til et lokalt prosjekt NAV Delta v/ Linda S. Torstensen. Avsluttet. 

Julemarked 2019. Lokalt prosjekt.  Inntektene gikk til Krisesenteret i Hamar. Avsluttet.