Møteplan 2020

Møteplan 2020

 

Dato       Gruppe

Program

Sted

Januar  

 

 

 Februar    

 

 

  Mars   

 

 

  April      

 

 

  Mai      

 

 

  Juni    

 

 

 

 Sommerferie

 

11.08.20     2

Besøk hos Helgøya Bie

Helgøya

08.09.20     3

Yrkesforedrag v/Jorun Østberg

Kommunebygget, baksiden

 13.09.20        1

Yrkesforedrag v/Eli Brick. Kjeveortoped og bonde  

Kommunebygger, baksiden

10.11.20          2

 "Ta kroppen på ordet"

v/Britt Helene Buraas

Kommunebygget, baksiden

AVLYST

07.12.20, kl. 18.00

Julemøte                 Egen komite

 Prøysenhuset

 

GRUPPE 1 : Kontaktperson Astrid Trandem, Karin Tørud, Halina Ruud, Signy Mengshoel, Ingrid Laugslet, Kitty Hoel, Ann Kristin Blakstad, Vigdis Snekkevik, Milena Milhailovic, Lu Frøysaa (observatør)

GRUPPE 2 : Kontaktperson Oliv Snesrud, Marit P Bøhmer, Ragnhild Jesnes, Kjersti Platou, Johanne Aa Sørum, Grethe Heggelund, Regina Bock, Jorun Brinck Nes

GRUPPE 3 : Kontaktperson Grete Platou, Inger Nordahl, Ragni G Amb, Gerd Buraas, (Tanja Leine), Grete Ulven, Anne Mausethagen, Inger Bergsodden, Jorun Østberg, Åsa Rogstadkjærnet