Møteplan 2023

Møteplan 2023

 

Møtedato Gruppe Sted

Program

10. januar

3 Ulven skjenkeri

Hege Råstad: Sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten
Hvem har ansvaret

14. februar

1 Ulven skjenkeri

Johanne S Sundby; Kvinners helse i Afrika

8. mars
(NB onsdag)

2 Biblioteket i Brumunddal

8. mars program
SI Ringsaker er medarrangør for Kvinneuka. 

11. april

3 Ulven skjenkeri

Generalforsamling.
Øyvind Buraas: Politiets prioriterte satsingsområder

9. mai

1 Ulven skjenkeri

Yrkesforedrag v/ Magdalena og "Kvinnerollen i serbiske familier med funksjonshemmede barn" v/Magdalena og Milena

14.juni
NB onsdag)

2 Ulven skjenkeri

Sommermøte.
Brit Helene Buraas ved Kringsjåtunet på Lillehammer. Rehabilitering av spiseforstyrrelser. 

Juli 

   

ferie

15. august

3  

besøk Fru G eller Fiskehytta

12. september

1 Ulven skjenkeri

Kvinner i Iran
v/Shabnaz Khani

10. oktober

2 Ulven skjenkeri

Skoleleder Line Osmo eller Kristin Sørlien:
Hvordan det er å være kvinnelig leder og veien dit.

14. november

3 Ulven skjenkeri

Regionsjef  NVE Toril Hofstad: 
Erfaringer fra skredet i Gjerdrum

12. desember 

   

Julemøte - Egen komité.

 

GRUPPE 1 : Kontaktperson Marit Takle, Signy Mengshoel, Vigdis Snekkevik, Karin Brandsnes, Lu Frøysaa 

GRUPPE 2 : Kontaktperson Kjersti Platou, Marit Platou Bøhmer, Ragnhild Jesnes, Grethe Heggelund, Regina Bock, Anne M Hauge, Hanne Hermann (observatør)

GRUPPE 3 : Kontaktperson Grete Platou, Inger Nordahl, Ragni G Amb,  Grete Ulven, Jorun Østberg, Ann Kathrin Melheim, Magdalena Ivanovic, Johanne Sundby (observatør)

Målene for unionen/klubben/medlemmene (artikkel 2.1 i lovene) er:
a) å bedre kvinners stilling 
b) høy etisk standard 
c) menneskerettigheter for alle 
d) likhet, utvikling og fred gjennom å fremme internasjonal forståelse og goodwill 
e) økt miljømessig bærekraft lokalt, nasjonalt og internasjonalt  

Programområder. I perioden 2019-2023 skal SI jobbe for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning og myndiggjøring og ved å tilrettelegge for personlig utvikling gjennom følgende programområder:
1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer.